دیباچه ی عشق و عاشقی باز شود

          دلها همه آماده ی پرواز شود 

  
         با بوی محرم الحرام تو حسین

        ایام عزا و غصه آغاز شود 

محرم امسال از 4 ابان شروع شد ... هرشب صدای دسته های عزاداری میومد اما بخاطر سردی هوا جرءت نمیکردم پسری رو ببرم بیرون ٰٰاخه سرما خوردگیش تازه خوب شده بود... اما واسه تاسوعا عاشورا اومدیم خونه مامانم تا اینجا تو عزاداریها شرکت کنیم...

ب.ن: پسری با دیدن زنجیر زنها حسابی تعجب کرده بود و خیلی واسش جالب بود... حتی از سینه زدنم خوشش اومده بود و وقتی نوحه تموم میشد، همه رو مجبور میکرد سینه بزنن و خودش نگاشون میکرد...