یک شنبه(12 خرداد): امروز پسر مامان 4 ماهگیش تموم میشه میره توی 5 ماه.بغل صبح رفتیم مرکز بهداشت که واکسن 4 ماهگیشو بزنیم اما چون واکسن 2 ماهگیشو 14 ام زده بودیم گفتن 2 روز زود اومدین باید همون 14 ام بزنید... و از اونجایی که به تعطیلی میخوریم میوفته واسه 16 خردادآخ

کارهایی که شاهین توی این ماه انجام داد:

* از حالت طاق باز به دمر غلت زد و جالب اینکه واسه دومین باری که چرخید تونست دستشو با تلاش و کلی دست و پا زدن از زیرش در بیاره، تبریک میگم پسرمتشویق

*هر چیزی به دستش برسه میزاره تو دهنش، البته هنوز به طور کامل نمی تونه چیزی تو دستش بگیره فقط در حد اینکه گوشه پتو ، ملحفه و از جمله لباسشو بخوره.منتظر که دارم باهاش تمرین میکنم تا بتونه اسباب بازیهاشو تو دستش نگه داره.

*وقتی جلوی آیینه میبرمش غش میکنه از خنده، به انعکاس شکل خودش تو آینه با کنجکاوی نگاه میکنه و با صدای بلند قه قهه میزنه ( کلا بچمون خود شیفته ست )نیشخند

*دستاشو تازه کشف کرده وقتی تکونشون میده با تعجب بهشون زل میزنهماچ

*موقع شیر خوردن یا با دستاش بازی میکنه و یا اینکه از خودش صدا در میاره و ریتم آهنگین به صداش میدهلبخند

*موقع بازی کردن با صدای بلند آواز میخونه، صداشو میندازه تو گلوش و هر چی توان داره داد میزنه ، هر چی بهش میگم مامانی این کارو نکن گلوت درد میگیره ول کن قضیه نمیشه و بیشتر وبلندتر آواز میخونه، صداشو بلندتر میکنهتعجب

*2 هفته ای هم میشه یاد گرفته 2تا انگشت وسطیشو می زاره تو دهنش ملچ ملوچ میکنه بییییییا و ببیییییییین...وقتی هم گریه میکنه یا بیقراره انگشتاشو میخوره و آروم میشه. تو همون حالت خوابش میبرهماچ

*این روزا خیلی خوش خنده شده باهاش که بازی میکنی غش میکنه از خندهخنده

                             ماچ ( عکسهای 4 ماهگی شاهین )ماچ