یک شنبه (16 تیر ): برای اولین بار واسه پسری فرنی درست کردم ، آخه شاهینم دیگه داره واسه خودش مردی میشه و باید مثل مامانی و بابایی غذا بخوره مژه البته هنوز منوی غذاش محدوده، فعلا قراره روزی یک قاشق بهش فرنی بدم تا معده اش بتونه با این غذاها کنار بیاد خوشمزه و تا چند وقت دیگه بتونه غذاهای دیگه رو هم بخوره لبخند

من و بابایی خیلی ذوق و شوق داشتیم که میخواد غذا بخوره مژه ولییییییییییییی زهی خیال باطل متفکر

 زیاد استقبال نکرد نگران ما هم به همون یه مقدار اکتفا کردیم ، امیدواریم که روزهای آینده با استقبال گل پسری مواجه بشیم عینک