چند وقت پیش یکی از عکسهای شاهینو واسه مجله نی نی فرستادم که توی این شماره عکسش چاپ شد و اینگونه شد که پسر مامان معروف شد...عینک