اون روزا مشتری که میومد آتلیه اگه یه بچه اندازه شاهین داشتن دلم غش و ضعف میرفت ، همیشه دوس داشتم که یه موقعی بشه که عکس بچه خودمو بگیرم قلب اما حالا شاهین من شده قد بچه های اون موقع و با عشق ازش عکس میگیرمماچ خدایا ممنونم ازت که این نعمت بزرگتو از من دریغ نکردی، هزار مرتبه شکرت بغل

و اما بریم سراغ عکسهای پسر مو فرفری من قلب

و اما به این عکس دقت کنید متفکر یک آن متوجه شدیم گوش سگه نیست نیشخند وقتی به شاهین با دقت نگاه کردیم دیدیم ... بعلههههههههه هیپنوتیزم تو دهانش یه چیزی گذاشته داره ملچ ملوچ میکنههههههه ... قیافه ما اون لحظه تعجب  قیافه شاهین اون لحظه خندهخوشمزه