جمعه (29 آذر): بعداز ظهر جمعه بهمراه همسری و شاهین رفتیم تیراژه ... یه قرار وبلاگی با چند تا از بچه ها داشتیم زبان اما خوب پیییییییییییش میاد دیگه پیداشون نکردیم خجالت و این شد که یه دوری هم تو سرزمین عجایب زدیم و شاهین حالشو بردهورا

به محض ورود قیافش اینجوری شده بوووووووود خنده

 

با دیدن این همه وسایل بازی و نورهای رنگ و وارنگ و بچه های کوچولو  تعجب کرده بود و چشاش و دهنش  گرد و قلمبه شده بود قهقهه

 

سوار هواپیما هم شدیم هورا

روز خوبی بود ...یه گردش کودکانه و خانوادگی عینک