شنبه (30 آذر): یلدای امسال هم مثل بقیه عیدها و جشنهای این یک سال، اولین تجربه پسرم بود قلب که با وجودش شب چله ما هم به خوبی و خوشی و البته با شیطونیها و شیرینکاریهای پسرک ما ادامه پیدا کرد هورا

                                  قلب "  و اما هندونه شب یلدای ما " قلب

فقط 30 ثانیه کافی بود تا پسری همه جا رو بهم بریزه، که البته موفقم شد ابله

و یک لبخند رضایت بخش بخاطر پیروزی غرورافرینش از خود راضی

پسرم در بلندترین شب سال آرزوی من ، آرزوی توست ...