آقا شاهین ما بس که وروجک شده عکس گرفتن ازش، نسبت به سری های قبل خیلی سختتر شده.. واسه هر دکوری که عوض میکردم کلی دعوامون میشد زبان یا دکورو بهم میریخت ، یا شاکی میشد از لباس عوض کردن و یا بهونه میگرفت که بیاد بغلم ... منم با خاله سمی هر ترفندی که بلد بودیم پیاده میکردیم تا بتونیم یه عکس درست و حسابی ازش بگیریم نیشخندشیطان    اینم نتیجه کار که تا حدودی رضایت بخشه اوه

و اما گریه های پشت صحنه نیشخند شیطان

جوجه های بدبختو فشار میداد و میکوبید به زمین تعجب بخاطر این حرکت ناجوانمردانه به همین یه دونه عکس قناعت کردیمچشمک

اینجا هم با خاله سمی دعواش شد قهقهه قربــــــــــــــــونت بشم بغل

برمیگردیم بای بای